Vijesti

LIČNI RAZVOJ I PUNJENJE POZITIVITETOM

LIČNI RAZVOJ I PUNJENJE POZITIVITETOM

Pod ličnim razvojem obično podrazumevamo čitanje knjiga i posećivanje seminara za lični razvoj. Tu obično gledamo šta je to što u našoj ličnosti treba da popravimo kako bismo bili bolji, efikasniji, vredniji.
Ali čitanje kojim razvijamo svoju ličnost, komunikacijske i preduzetničke sposobnosti, mi zapravo i postavljamo naš um u dobrom, pozitivnom pravcu i hranimo ga optimističnim pogledima, idejama, mislima. U MLM biznisima, negativnosti oko nas su veće nego u proseku, a prosek je već prevelik, prenegativan! Zato, čak i kada mislite da ne treba mnogo da se razvijate više, treba da čitate knjige za razvoj ličnosti kako biste zadržali nivo pozitivnosti.
I naravno, i tu će biti jednom kraj, jednom više nećete morati da čitate zbog toga. To će biti onda kada Vas Vaša misija bude vukla, nezadrživo, prema Vašim snovima, Vašem ostvarenju, Vašoj svrsi. Tada Vam pozitiviteta neće nedostajati, ali potrebe da se teži ka savršenstvu i dalje hoće.
Ako se možda još dvoumite u kojoj ste fazi, pogledajte svoje rezultate. Ako nisu zadovoljavajući, onda ste u početnoj fazi, treba Vam mnogo ličnog razvoja i mnogo ohrabrenja i pozitiviteta. Budite iskreni i hrabri. Nije sramota ne biti još u drugoj fazi, sramota je ako doveka ostanete u prvoj. Izvor MLM istina
Share

Odgovori