Ravna Zemlja | Povratak Geologije
Flat Earth - Ravna Zemlja Nauka o površini zemlje Ostalo o Zemlji

Ravna Zemlja | Povratak Geologije

Zvanična geologija kaže da su slojevi stratuma podređeni po starosti. Ako sloj B leži iznad sloja A, onda je sloj B mlađi. Međutim, utvrđivanje stvarne ili apsolutne starosti slojeva (na primer, 3,5 miliona godina) često…