Sueski kanal – engleski oficiri 1841 dokazuju da je razlika u nivoima mora zanemariva -Ravna Zemlja
Flat Earth - Ravna Zemlja Ostalo o Zemlji

Sueski kanal – engleski oficiri 1841 dokazuju da je razlika u nivoima mora zanemariva -Ravna Zemlja

Iz teksta: "Barometrijska mjerenja engleskih oficira 1841. kao i rad studijske grupe Francuza, Britanaca i Austrijanaca 1846. godine pouzdano su dokazali, da su razlike u razinama ovih mora zanemarive..." Ovo je još jedan od dokaza…