Antarktik: Strogo zabranjena zona. Zašto?
Flat Earth - Ravna Zemlja Nauka o površini zemlje Ostalo o Zemlji

Antarktik: Strogo zabranjena zona. Zašto?

Antarktik je sve oko nas. To je ledeno prostranstvo koje nas okružuje. U daljini tog prostranstva se nalaze sakriveni kontinenti. Sakrivena od strane vladajucih elita po cijenu života. Svaki pokušaj bilo brodom ili avionom je…