Eksperiment zakrivljenosti “planete Zemlje” na Dunavu – 2017 – Ravna Zemlja
Eksperimenti zakrivljenosti Zemlje Flat Earth - Ravna Zemlja Nauka o površini zemlje

Eksperiment zakrivljenosti “planete Zemlje” na Dunavu – 2017 – Ravna Zemlja

Evo još jedan eksperiment u živo od našeg kolege. Na 8 km na dunavu, sa točke snimanja se okom ne vidi se ni jedan brod. Ali sa približavanjem brod se vidi potpuno, i to čitavom…