Dokaz da u vakumu (Svemiru) ne mogu sagorijevati goriva. Kemičari su vas slagali!!!
Flat Earth - Ravna Zemlja Globus vs Flat Earth Inovacije

Dokaz da u vakumu (Svemiru) ne mogu sagorijevati goriva. Kemičari su vas slagali!!!

Baš se ovih dana zahuktala tema o gorivima koja pokreću rakete prema tkz. svemiru. I upravo naš kolega Mabus izbaci video o tome, gdje se dokazuje da je nemoguce u vakumu bilo kakvo sagorijevanje bez…