Recenzija knjige “Pismo ili Glava”, napisao prof. Dr. Mehmed Pojskić

Recenzija knjige “Pismo ili Glava”, napisao prof. Dr. Mehmed Pojskić

Knjiga pod nazivom „PISMO – GLAVA“ autora Roberta PAUŠIĆA i Nikole ČANKA – Dr Nika bavi se tematikom mrežnog marketinga koji svoju važnost ispoljava u cijelom svijetu kao jedna od najperspektivnijih grana ekonomije, u kojoj se godišnje ostvaruje promet preko 400 milijardi američkih dolara.
Knjiga posebno naglašava značaj mrežnog marketinga u privatnom biznisu kao alternativi u novom dobu u kojem je nezaposlenost glavni uzročnik nastanka velike populacije nesretnih i izgubljenih ljudi koji ni psihološki ni materijalno ne nalaze sebi put u privatni biznis.
Autori naglašavaju da bi mrežni marketing bio njihov lijek a i jedna od grana u ekonomskom razvoju mnogih država, pa i država Balkana.
Rukopis knjige sadrži 227 stranica pisanih novinarskim proredom uz korištenje 155 bibliografskih jedinica iz savremene i aktuelne literature, u devet poglavlja sa tekstom predgovora jednog od autora i spiskom literature. 
Dok osnovna svrha ove knjige leži u tome da svojoj čitalačkoj publici pruži opis i pojašnjenje raznih dimenzija mrežnog marketinga, pažljivi čitalac će, kroz sva njena poglavlja, uočiti i jedan kritički osvrt na pojedinca od koga zavisi sav posao mrežnog marketinga i njegov uspjeh.
Svaki pojedinac kreće sa istom šansom, a njegov uspjeh zavisi od toga kako i koliko će stvoriti i uravnotežiti svoju slobodu i svoje obaveze u poslu u kome nema šefa u klasičnom smislu.
Mrežni marketing je idealni put i način da svaki pojedinac na sebi maksimalno radi, da kroz stalnu komunikaciju, primjenu znanja i napredovanje podigne nivo svog samopouzdanja, samopoštovanja i motivisanosti, ostvari značajna materijalna  sredstva, te da u životu radi ono što želi, a ne ono što mora.
Za uspjeh su ključna dugoročna opredjeljenja i da svako ko misli „veliko“ ima preduslove da uspije u svemu što radi.
Misliti „veliko“ ima i motivacioni efekat jer svi ljudi teže da budu dio velikog i značajnog, a to ih pokreće i motiviše. Što su uspješniji i efikasniji – to teže većim izazovima.
Robert PAUŠIĆ i Nikola ČANAK posebno ističu:
„To šta novi čovjek u mrežnom marketingu misli o tome „šta bi trebalo da se radi“ je vrlo često jako daleko od istine, odnosno često upravo suprotno od istine!“
Međutim, čitajući ovu njihovu knjigu smatram da se trebamo tješiti činjenicom da svijet postaje sve više ovisno mjesto koje povećava šanse ljudima da prepoznaju i priznaju mrežni marketing kao mogućnost za sticanje novca u svakom društvu tj. zajednici. Masa, odnosno tim igra veoma važnu ulogu, jer po autorima tim predstavlja strukturu mrežnog marketinga, osnovnu ćeliju aktivnosti i rada gdje se svaki saradnik nalazi praktično u dualnoj ulozi.
S jedne strane je u direktnoj vezi sa svojim uplineom koji mu pomaže u poslu, širenju i produbljivanju mreže, dok se s druge strane nalaze direktni i indirektni saradnici – downlinei.
U knjizi je snažan naglasak na interdisciplinarnosti koja traži od onih koji se bave mrežnim marketingom da se upoznaju i sa stručnom literaturom iz drugih oblasti.
Posebno se ističe da mnoge kompanije organiziraju edukacije o svom trošku ili sa simboličnim troškovima i koje se često rade na masovnim svečanim skupovima kompanija.
Tajna uspješnog menadžera je sadržana u njegovoj sposobnosti da kod saradnika probudi želju za akcijom. Ukoliko on to uspije svi će biti uz njega, trudit će se i slijediti ga, u suprotnom ostat će izolovani i usamljeni.
Na kraju, postavljam sebi pitanje da li bi se mrežni marketing trebao smatrati „dobrom“ ili „lošom“ stvari, koja je već odavno pokrenula žustre debate.
Kako navode autori ove knjige:
„Ne može se unaprijed znati ko hoće, a ko neće mrežni marketing“.
Oni koji se bore punom parom da stvore nešto za sebe i za svoju porodicu su kvalifikovani za posao mrežnog marketinga, ali nemaju vremena.
Mrežni marketing nije posao za one koji nemaju posao nego je posao za one koji imaju previše posla i prihvataju još, traže sebe, bore se i hoće.
Dr Nik kao jedan od autora ove knjige, na opasku da za neki posao „ili jeste ili niste dok ne probate“, kaže:
„Probači su odavno izumrli, ali kada se proteže pitanje uključenja čovjeka u posao, koji još ni ne zna šta je mrežni marketing i kako se radi, onda je to u redu da mu se predloži da proba, jer nema šta da izgubi, osim da propusti tako dobru priliku“.
U mrežnom marketingu vještina komuniciranja sa ljudima predstavlja prvi korak na putu prema uspjehu ali i u životu uopšte jer mjerilo kojim se mjeri čitav čovjekov radni vijek je njegova uspješnost sa drugima, što također ističu autori.
Ova knjiga „PISMO – GLAVA“ autora Roberta PAUŠIĆA i Nikole ČANKA – Dr Nika je dobra jer priprema buduće saradnike za uzbudljivu, izazovnu i unosnu karijeru menadžera mrežnog marketinga. Osobe koje rade na tom polju imat će koristi od te knjige jer im ukazuje na jedan „bezbolan“ put kojim bi se trebao kretati svako ko se odvaži baviti mrežnim marketingom..
Knjiga će posebno poslužiti stručnjacima kako bi, uzimajući u obzir sve relevantne specifičnosti unutar svojih kompanija, pronašli i primijenili vlastite modele stimulacija, putem mrežnog marketinga i u konkretnim uslovima pronašli stimulativna rješenja kako za pojedine menadžere, tako i za svoje saradnike.
Namijenjena je prvenstveno za kompanije, ali i neposlovne organizacije kao što su državne službe, zdravstvene, obrazovne institucije i druge neprofitne kompanije kako bi sagledale značaj mrežnog marketinga u svom poslu.
Knjiga je urađena sveobuhvatno i stručno i utemeljena je na korištenju velikog broja znanstvenih bibliografskih jedinica.
Predlažem da ovu knjigu „PISMO – GLAVA“ autora Roberta PAUŠIĆA i Nikole ČANKA – Dr Nika treba obavezno pročitati!
Zenica, BiH, 25.03.2017.
Dr.sc. MEHMED Pojskić, vanredni profesor
Pročitajte ostale tekstove sa http://www.scnetistina.com/
Share

Ostavite svoj komentar koji će nam služiti za povratnu informaciju o ovoj temi. Hvala.

komentara

Knjige Marketing Posao